Agenda Centrum voor zelfinzicht en spirituele groei

Waarnemen en werken vanuit de bron

Vanaf 1985 geef ik workshops modeltekenen waarin beweging een belangrijke plaats inneemt.
In deze workshops staat het creatieve en spirituele proces centraal, gericht op het ontwikkelen
van de intuïtieve kracht en de innerlijke dynamiek.
Ik organiseer deze workshops zelf maar werk ook op uitnodiging.

Voor meer informatie ga naar: Beeldend kunstenaar.

Voor informatie en/of een afspraak:
E-mail aleidholman@hetnet.nl of telefoon 050 3144552

Spirituele ontmoetingen op de zondagmiddag met Aleid

Iedere eerste zondag van de maand ben je welkom tussen 13.30 en 14.00 tot ongeveer 17.00  aan de Florakade 110 te Groningen

Er kunnen vragen worden gesteld die bij jullie leven op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke groei. De antwoorden die er komen kunnen weer nieuwe vragen oproepen en zo tot een thema leiden die als rode draad door de middag loopt.
Dit vloeit voort uit het feit dat in wezen deze antwoorden op vaak ingewikkelde vragen en levenskwesties terug gaan naar een eenvoud waar we ons gemiddeld niet zomaar aan kunnen overgeven. Er rijzen vaak overtuigingen en mentale constructies op die ons gaandeweg nogal dwars zijn gaan zitten.

Het ogenblik waarop er een kwartje valt ben je even boven de identificatie met jezelf uit gestegen.
Wat we het liefst zouden willen is dat die bewustzijnstoestand blijvend is. Maar het is voorlopig al mooi als we iedere keer wanneer we verstrikt raken in wat zich aan ons voordoet, weten terug te keren naar het besef niet wezenlijk samen te vallen met de situatie waarin we ons bevinden en niet met de emotie die ons raakt.

Dit laat je te relativeren, bevrijdt je van oordeel en je neemt jezelf zoals je bent. Het helpt  mee te stromen met de omstandigheden zonder dat dit als passief wordt ervaren, integendeel, je wordt er wakker van.

Ook al kan wat hier boven staat abstract overkomen, we gaan er deze middagen voornamelijk concreet mee om.

De ontmoetingen gaan door met minimaal vier en maximaal acht deelnemers. Opgave en afzegging is daarom dan ook noodzakelijk. Er zijn geen kosten.

Na afloop eten we van wordt ingebracht. Ik zorg voor soep en een salade. Wat jullie daarnaast meebrengen vult de basis aan. (Dat kan iets zijn wat je zelf hebt klaargemaakt maar ook bijvoorbeeld een zak chips of een blikje olijven, als je het in ieder geval maar lekker vindt en denkt dat het bij kan dragen tot het geheel.)

Wanneer je wilt kun je van tevoren een thema aanleveren dat je graag onder de aandacht ziet komen.

Groet, Aleid

Meer informatie 0503144552 (of mail voor vragen naar aleidholman@hetnet.nl)

Daarnaast:

Er worden workshops georganiseerd met therapeuten vanuit verschillende alternatieve ingangen. Meestal lopen de geplande dagen vol via mondelinge reclame voordat we toekomen aan folderen of andere vormen van adverteren.

Heb je interesse in workshops of persoonlijke sessies op hieronder genoemde gebieden laat het mij dan weten door opgave van je e-mailadres en ik houd je persoonlijk op de hoogte.

Pleidisch Lichtwerk (Amora Quan Yin)
(Bij voldoende interesse is het mogelijk de opleiding te organiseren. Hier gaat het om meerdere modules die in blokken worden aangeboden.)

Aurasomatherapie

Bioresenantie (Frank Buchner)