Coaching

Terugkerende thema's in je persoonlijke ontwikkeling

Wanneer je na het verkrijgen van dieper inzicht door middel van therapieën, spiritueel onderzoek,  het volgen van workshops en trainingen, nog steeds stuit op diepgewortelde thema's, kunnen we vanuit het in kaart brengen van doorleefde ervaringen een rode draad herkennen.
Het diepere inzicht kan mentaal aanwezig zijn, de integratie hiervan is doorgaans een proces in de tijd.

Supervisie/intervisie zakelijk

Je bedrijfsmatige zaken en/of projecten van tijd tot tijd met mij evalueren en verifiëren welke vervolgbeslissingen de meest adequate zijn.
Dit kan inhouden dat je sollicitanten laat screenen op hun vermogen te participeren en te anticiperen aan de bestaande dynamiek in je bedrijf. Je kunt verder laten onderzoeken hoe de onderlinge interacties op de werkvloer verlopen en wat de oorzaak is van eventuele stagnaties en hoe deze op te lossen.
Ook kan worden onderzocht hoe bepaalde beslissingen die te maken hebben met de exploitatie van je bedrijf/praktijk door kunnen werken op langere termijn.

Coaching Studie

Hierbij is het o.a mogelijk je te laten begeleiden bij je studie en wetenschappelijk en/of promotie onderzoek.
Hoe ga je om met tegenwerkende factoren? Hoe werkt de communicatie met je promotor en/of andere medewerkers met wie je te maken hebt? Ik kan je helpen een aantal zaken te structureren zodat je efficiënt te werk kunt gaan.

 

Voor informatie en/of een afspraak:
E-mail aleidholman@hetnet.nl of telefoon 050 3144552