Mijn invalshoek

We leven doorgaans in twee werelden:

Als je onbewust bent leef je volledig geïdentificeerd met je persoonlijkheid. Je hebt de neiging alles wat naar je toe komt op jezelf te betrekken en te reageren vanuit een pure ontvankelijkheid die snel kan omslaan in een vorm van defensie. De eerste wereld.

Vanuit de andere wereld, die van bewust zijn, heb je een zekere afstand tot wat je overkomt en ben je waarnemer.

Wanneer wij spiritueel wakker worden, verandert onze verhouding tot het lijden. Het contrast met onze donkere kant wordt meer voelbaar en het verlangen naar onthechting wordt, bewust of onbewust, een toenemende drijfveer. 

Dit proces kan de nodige verwarring met zich meebrengen. Zodra mensen zich richten op wegen om meer contact te maken met hun innerlijke vrijheid, kunnen opnieuw vicieuze cirkels ontstaan waarbij de kat in z'n eigen staart blijft bijten.

Spiritueel zelfinzicht ontwikkelen wil nog niet zeggen dat je tegelijkertijd ook je schaduwkant integreert. Hier gaat doorgaans een langere periode over heen en daarin komen we het nodige tegen.

Beide werelden staan niet tegenover elkaar, ze werken samen en vragen om aanvaarding en overgave aan dat wat er is zonder  oordeel. Zolang we nog iets najagen vragen ze ons, soms begoochelend snel wisselend van positie, onze aandacht.

Het is een voortdurende dialoog tussen een heldere energie van loslaten en meestromen tegenover die van kontrole en de denkbeeldige macht over jezelf willen behouden.

De aspecten die aan bod komen zijn:

Enerzijds

Enerzijds  is er de wereld van hechting en onveiligheid die is ontstaan door o.a. ervaringen in de kindertijd.

Je hebt in die fase mechanismen ontwikkeld om te overleven. Deze kunnen je in je latere leven blokkeren en verhinderen helder waar te nemen en vanuit je basis te leven.
De angst voor afwijzing heeft tot gevolg dat je communicatie en verbinding met anderen gebaseerd  is geraakt op projectie en afweer. Je kunt verstrikt raken in relaties vanuit afhankelijkheid en/of bindingsangst.

Angst voor veranderingen. Vasthouden aan het vertrouwde, ook als het je ongelukkig maakt, waardoor je gevangen blijft in situaties die een destructieve uitwerking op je hebben.
Je identificeren met je emoties, je verliezen in je rol en je eigen drama.

Je laten beperken door oordelen, regels en dogma’s vanuit onderdrukkende geloofsystemen, leraren en/of autoriteiten. Je laten vervreemden van het contact met je Hoger Zelf en de spirituele dimensie doordat je leeft vanuit een beeld waaraan je denkt te moeten voldoen en daardoor anticiperen aan de ander ten koste van jezelf.

Je laten regeren door (vaak onbewuste) overtuigingen en contracten met relaties uit vorige levens, die je afhouden van het gaan van je oorspronkelijke ontwikkelingsweg. Gevangen blijven in karmische patronen rond thema’s als macht en onmacht, wedijver, aantrekken en afstoten, etc.

Leven vanuit je hoofd, vanuit controle en voornamelijk gericht zijn op het resultaat van je handelen.

Kortom: de wereld waarin je gevangen bent binnen illusie en de dualiteit.
Wanneer je je daarvan bewust wordt, begint het zoeken naar een balans. Je wilt je vrijheid.

Anderzijds

Anderzijds is er de wereld waarin je leeft vanuit onthechting en innerlijke veiligheid, gebaseerd op liefde en vanuit overgave.

Zijn vanuit eenvoud, zonder (waarde)oordeel, onbevangen waarnemen en ontmoeten.
Leven vanuit een holistische visie, vertrouwen op je intuïtie. Stromen vanuit je bron.
Risico’s durven nemen door het bekende los te durven laten en je zuivere impulsen te volgen.

Bindingen aangaan vanuit vrijheid, zonder de ander te willen bezitten of de angst deze te verliezen.
Kwetsbaar zijn vanuit je kracht. Authentiek zijn ervaren als synoniem aan vrijheid.

Verantwoordelijkheid nemen. Je niet conformeren aan dat wat de ander van je verwacht.
Je donkere kanten accepteren zonder je ermee te identificeren, deze in je leven toe laten om ze vervolgens te laten oplossen.
De waarnemer zijn, binnen je film de speler zijn en niet de rol.

Leven vanuit respect, liefde ervaren als een altijd aanwezige stroom van geven en ontvangen als een doorgaande beweging. (In de ultieme ervaring, een doorgaande kosmische dans vanuit het Licht.)

Leven vanuit het weten dat Waarheid geen vaste vorm kent maar zich op ieder ogenblik oorspronkelijk manifesteert.
Leven in het hier en nu, leven vanuit je hart en vanuit het contact met je Hoger Zelf en het pad van je Ziel.

Kortom:  Leven vanuit je Essentie.

Voor meer informatie ga naar: Over mijzelf en hoe ik werk.

 

Voor informatie en/of een afspraak:
E-mail aleidholman@hetnet.nl of telefoon 050 3144552